Нови, по-високи заплати от новата 2017 година за служителите в общинска администрация, общинските културни институти и останалите общински звена, предлага изпълнителната власт на община Казанлък. Увеличение на трудовите възнаграждения да бъде направено и за кметовете на 19-те населени места. Тези две предложения на администрацията влязоха за разглеждане от съветниците в постоянните комисии към Общинския съвет.


Една част от увеличението на заплатите е свързано с вдигането на минималната работна заплата в страната от 1 януари т.г. на 460 лева, но е съществувала нагласа при наличие на ресурс да се вдигнат трудовите възнаграждания и на останалите служители в общинските структури. Така всички, ангажирани с общинска дейност, ще получат повишение, като общият размер на средствата, предназначени за работни заплати, ще се вдигне с малко над 10%. Индивидуалното увеличение на възнагражданието на всеки ще бъде съобразено с наличния ресурс в съответното звено и с предложенията на преките ръководители.


Заплатите на кметовете на населените места, чийто размер не е променян от 2012 година, да бъдат увеличени, също предлага ръководството на Общината на местния парламент. Съгласно предложението, кметовете, управляващи селища с над 2500 души население, да получават 1000 лева основна заплата. Кметовете на населени места с жители между 500 и 2500 да се разписват срещу 950 лева основно трудово възнаграждение, а под 500 жители – 750 лева. Дали това диференциране на населените места по брой жители и съответното заплащане на кметовете ще остане в този вид, зависи от общинските съветници, които имат последната дума при гласуване на предстоящата сесия.