Важни срокове за  Местни избори 2019 година


До 20 август
при кметовете на общини в страната трябва да се проведат консултациите за съставите на ОИК, гласи текст от публикуваната вече Хронограма на ЦИК за местните избори на 27 октомври .

До 24 август, в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите за съставите на ОИК, кметовете на общини представят на ЦИК писмено предложение за състава на съответната ОИК, заедно с изискуемите документи.

До 6-ти септември най- късно ЦИК трябва да назначи Общинските избирателни комисии за всяка община.

До 11-ти септември, партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове.
Решения за регистрация на кандидатските листи за местните избори ОИК ще приемат до 24 –ти септември.

Как ще изглежда техническият образец на бюлетините за местните избори, ЦИК следва да утвърди до 26 септември.

До 19 октомври всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.


Резултати от допитвания до общественото мнение, по повод на изборите, не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден.

Изборният ден е на 27 октомври. Тогава избираме кмет на населено място, на община, на район и състав на Общински съвет.
Изборният ден ще започне в 7 часа и приключва в 20 часа. Удължаване може да има с не повече от час.

В случай, че на първия тур няма избрани кметове, то балотажът е седмица по късно, на 3-ти ноември, със същото начало и край на избориня ден.

Кандидат, стигнал до балотаж, може да се откаже от учасите в него, до 24 часа след обявяването на резултатите от първия тур.