Ваксинационният кабинет за имунизация против COVID-19, който предстои да се открие в „Арсенал“ с помощта на ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“, е за желаещите работници и служители да направят това. Ваксинирането е изцяло доброволно и само по желание на всеки един човек.

Във връзка с разпространените неверни твърдения и мнения в социалните мрежи за ваксинационния кабинет в „Арсенал“ ръководството на дружеството в лицето на началник-направление „Безопасност и здраве при работа“ Красимир Папазов категорично заяви:

„Ваксинирането против COVID-19 е абсолютно на доброволен принцип и категорично няма да има никакви санкции или ограничения за работещите в предприятието, които не изявят желание за имунизация. Откриването на ваксинационния кабинет се прави единствено с цел облекчение и улеснение на хората, които искат да се ваксинират.

Създаването на такъв кабинет на територията на „Арсенал“ е свързано с определяне на предприятието като стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България в сектор „Икономика“, регламентирано с Постановление № 181 на МС от 20 юли 2009 година.

С цел опазване здравето на хората, на техните семейства и близки, ръководството на „Арсенал“ препоръчва ваксиниране на работещите тук, но още веднъж подчертава, че то е по желание. Направена е консултация с изявени специалисти в областта на медицината и вирусологията за ползите от поставяне на ваксина. Доставката на ваксините е от държавата чрез Регионална здравна инспекция – Стара Загора. Разликата между отделните ваксини се състои в принципа на действие, но крайният резултат е един и същ – ваксинираният човек дори и да се зарази, той ще преболедува изключително леко, без да се налага хоспитализация, въобще не става дума за летален изход.

Прави се организация на целия процес – осигурени са лекарски екипи от ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“, оборудване и компютърна система, така че обслужването на желаещите арсеналци да бъде по всички правила и изисквания. В момента се извършва лек ремонт на помещенията. Работещите в „Арсенал“ АД и „Арсенал – 2000“ АД ще бъдат обхванати по график, съставен за всяка от фирмените структури. За началото на работата ще дадем допълнителна информация на сайта: www.zakazanlak.bg.

И още веднъж да напомним, че това се прави единствено с цел работещите тук да бъдат облагодетелствани, няма да им се налага да се редят на опашки и да се записват за месеци напред, а ще бъдат обслужени на място.“