В Областта само в община Николаево отчитат увеличение на жителите Естественият прираст в Старозагорски регион започва да се коригира до предпандемичните си рамки, въпреки че остава негативен. През 2023-а се наблюдава забавяне на намаляването на населението в региона, а община Стара Загора е с положителен миграционен баланс – повече хора се завръщат, отколкото емигрират. Това сочат демографските данни за миналата година, които представи в радиоефира икономистът от ИПИ Адриан Николов.
0,3% или 3 промила е спадът на населението в община Стара Загора, като това е чувствително по-малко от предходни години. Естественият прираст се е свил до -6 промила, но в България са малобройни общините с положителен естествен прираст, те са предимно малки общини с голям дял ромско население.
Миграцията в Стара Загора е 0,3% от цялото население, посочи икономистът.
В Казанлък спадът на населението е 1% на годишна база.
Най-бързо намалява населението в общините Раднево и Гълъбово, заради силно развитата трудова миграция, породена от енергийния комплекс, където работят много хора от съседни общини, включително от областния център. В тези две общини все още повече хора напускат, отколкото идват, въпреки високото заплащане.
Единствената община в област Стара Загора с нарастващо население е Николаево.