В традиционния Месец на професиите в ПГ „Иван Хаджиенов“, най-добрите възпитаници на училището от специалността „Машини и системи с ЦПУ“ от 11 и 12 клас, премериха сили и знания по теория и практика на общата практическа подготовка, със съдействието на най-големия работодател в региона и дългогодишен партньор на училището в дуалното образование - „Арсенал“ АД. Състезанието се проведе под мотото "Арсенал" - дом за Домино".
Надпреварата протече в две части. В първата участниците трябваше да решат писмено тест с 15 въпроса, свързани с изучаваните от тях специализирани предмети, от които 10 с избираем отговор и пет с отворен отговор, който трябваше да бъде допълнен от младежите.
Втората част включва измерване на детайл (фланец), осигурен от „Арсенал“ АД. След това той трябва да бъде скициран и начертан на компютър чрез програмата AutoCAD, с която работят и в партньорските фирми на училището.
По същата схема ще премине надпреварата и при учениците от 11 и 12 класове от специалност „Мехатроника“, която ще се проведе през следващата седмица. Разбира се, въпросите в теста ще бъдат различни, но практическата задача ще бъде същата, за да има равнопоставеност при оценяването на участниците, поясниха от училищното ръководство.
Наградите на призьорите, заели първите три места и при двете специалности са осигурени от „Арсенал“ АД, дългогодишен и най-голям партньор на Механото при дуалното обучение на двете специалности - "Машини и системи с ЦПУ" и "Мехатроника". Ако се получат еднакви точки на няколко от участниците, тогава журито ще вземе предвид успехът на учащите от първия учебен срок. Имената на победителите в съревнованието ще бъдат обявени на 4 април. В тържеството ще участват и представители на ръководството на „Арсенал“ АД.