Детето изпитва страх от това да остане само вкъщи, липсва му концентрация в училище или пък има проблеми с комуникацията с връстниците – това са последните случаи от началото на новата учебна година, при които родители търсят помощ и съдействие в Центъра за обществена подкрепа в Казанлък.

Психолози, социални работници, логопеди работят напълно безплатно с деца, които имат поведенчески проблеми, които са настанени в приемни семейства или при роднини, които са преживели насилие, деца с логопедични проблеми, с непълнолетни и малолетни майки и родилки, желаещи да изоставят децата си.

При капацитет на центъра от 60 деца и семейства, в момента от услугите му се ползват 90. Работата за подкрепа на нуждаещи се деца и семейства върви на пълни обороти, коментира директорът на Центъра за обществена подкрепа Мария Гинева, която е изпълнителен директор на Сдружението с нестопанска цел „Бъдеще за децата”.


Откакто центърът в града обзаведе Консултативен кабинет и въведе социален работник в Родилното отделение, само девет са изоставените бебета, родени в общинската болница в Казанлък през последните 2,5 години. 125 са направените консултации с родилки, предимно непълнолетни и малолетни, при които е съществувал риск да изоставят децата си. От 19-те случая на заявено желание за изоставяне на новородените, 10 са се отказали от първоначалните си намерения и са задържали бебетата.


Центърът за социална подкрепа продължава да подпомага такива майки - непълнолетни, без доходи, от социално слаби семейства, без необходимата подкрепа от близки и роднини или са били обект на насилие, като осигурява дрешки, памперси, мляко, както и практически съвети при оглеждането и възпитанието на децата. „Ние искаме да стимулираме отглеждането на децата в семейна среда, да се намали настаняването им в институции, защото няма по-добро от това, детето да расте в своето семейство. Разбира се, има случаи, когато социалният работник преценява, че детето ще бъде поставено в риск, ако остане при биологичните си родители. При здрави деца целта е те да бъдат веднага поети от приемни семейства, без изобщо да се стига до настаняване в институция”, обяснява Мария Гинева.


И още една социална услуга се предоставя безплатно на нуждаещите се деца в Казанлък – това е Центърът за социална рехабилитация и интеграция. Тя е насочена към деца с увреждания – с аутизъм, с двигателни проблеми, хиперактивни и др.

При капацитет от 25 деца, в момента специалистите в центъра работят с 39 нуждаещи се малчугани, а още 30 са в списъка на чакащите. 80% от децата, ползващи услугата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, са на възраст до 10 години.


И двете услуги, които са общинска дейност и се финансират от държавата, са дневни. Децата посещават кабинетите почасово и с тях работят специалисти в зависимост от необходимата им помощ.


Национална статистика:

7587 деца са били настанени в специализирани институции през 2010 година. Към юни 2016 година те са 1232. За този период 91 специализирани институции за деца са закрити – през 2010-а те са били 137, а през юни2016 година – 46.


Близо 3800 деца ползват услуги като центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове.


За 6 години: над 13 600 случаи на успешна превенция на изоставяне на деца, 8400 случаи на успешна реинтеграция в семейна среда, 4200 са осиновените деца.


Към юни 2016 година 2394 са децата, настанени в приемни семейства, а 6306 получават грижи в семействата на роднини или близки.


На снимката: Мария Гинева, директор на Центъра за обществена подкрепа и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, изпълнителен директор на СНЦ "Бъдеще за децата"