В Казанлък отново ще има прием от пети клас и вечерно обучение

В казанлъшката Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков” и през новата учебна 2020-2021 година ще има прием на ученици от пети клас. Такъв прием ще има само в още едно учебно заведение в Старозагорска област – в Математическата гимназия „Гео Милев” в Стара Загора. И в двете училища новоприетите ученици в пети клас ще са 52 в две паралелки. За вечерна форма на обучение единственото предложение е за една паралелка след завършен седми клас в ПГ„Акад. Петко Стайнов“ в Казанлък. Това е част от гласуваното от Областната комисия по заетостта предложение на Регионално управление по образованието в Стара Загора за държавния план-прием в държавните и общинските профилирани гимназии, средните и обединените училища, професионалните гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация за учебната 2020-2021 г.

За следващата учебна година директорите на училищата от област Стара Загора са предложили за утвърждаване 106 паралелки държавен план-прием след завършено основно образование. От тях 35 профилирани и 71 професионални. В 10 професионални паралелки в различни училища от областта ще се прилага дуалната система на обучение.

Постъпили са 3 предложения от директори на училища за разкриване на нови професии и специалности. Те са в СУ “Васил Левски“ - Гълъбово, в СУ „Иван Вазов“ - Стара Загора, и в ПГ по селско стопанство - Чирпан.

Гласуваното от Областната комисия по заетост предложение на РУО е съобразено с броя на завършващите седми клас ученици през учебната 2019/2020 г. В Старозагорска област те са 3043.