Увеличен брой на свободните работни места в Община Казанлък Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места в общината към 20 април, 2021 г.
От специалистите с висше образование се търсят трима преподаватели по математика и информатика, трима медицински служители – един лекар по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия и две медицински сестри. За длъжностите асистент, специалист, ветеринар, ръководител база, домакини и мениджър екип също се изисква висше образование по съответната специалност. Подробна информация кандидатите могат да получат при трудовите посредници в ДБТ.
За кандидати със средно техническо образование ДБТ предлага следните работни места: електромонтьор, електрончик, електротехник, техник електродомакинска и медицинска техника, монтьор, машинен оператор и др.
Най-много заявени свободни работни места има за работническите професии – 20 кофражисти, 17 монтажници на изделия от метал, 12 строителни работници, 7 заварчици, 3 фрезисти, по двама шлосери, машинни оператори, шлайфисти, стругари.
Във филиалите има подадена информация само за 5 свободни работни места – една медицинска сестра с висше медицинско образование и 4 продавач-консултанти, за които изискването е да живеят в Община Павел баня.
Пълната информация клиентите на Дирекция „Бюро по труда“ могат да получат от трудовите посредници, ако са регистрирани като активно търсещи работа и отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.