На своето заседание на 25 февруари 2021 г. Общинският съвет в Казанлък взе решение и възложи на новия управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД д-р Красимир Пейчев да проведе преговори с ръководствата на общините Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево за приемането им като съдружници, чрез записване на нови дялове.
Решението е свързано с това всички граждани от тези общини, които ДКЦ-то обслужва, да допринасят за развитието й, а не финансирането да е само от страна на казанлъчани.

"Никой не цели разпродаване или декапитализиране на ДКЦ “Поликлиника - Казанлък", а увеличаване на нейния капитал и възможност за участие на съседните на Казанлък общини, чиито жители дружеството обслужва. Всичко друго, което се или ще се тиражира в публичното пространство, е и ще е манипулации и внушения, които не почиват на никакви факти и реални обстоятелства", се казва в прессъобщение от пресцентъра на Община Казанлък, цитирайки кмета Галина Стоянова.

От Общината съобщават още: "ДКЦ “Поликлиника” е в тежко финансово състояние и тя трябва да търси варианти да се самофинансира.

Новия управител на здравното заведение е изключително разумен и интелигентен човек, който е в системата на здравеопазването от дълги години, и в този ред на мисли няма да направи нещо, което да е в ущърб на дружеството и на неговото развитие.

Въпросът е принципен и тук става дума за началото на един процес, в който с решението на казанлъшкия Общински съвет, управителят на Поликлиниката ще може съвсем законосъобразно да води разговори с кметовете на съседните общини, като заяви и към общинските съвети в тези общини намерението си за провеждането на тези разговори.
Едва след това, когато има съответните решения на тези Общински съвети, ще може да се говори за начините, по които общините: Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, да участват в ДКЦ “Поликлиника - Казанлък”.