Умните технологии на бъдещите градове

Учени прогнозират, че до 2050 г. в големите градове по света ще живее над 70% от населението на земята. Така, обаче, ще се консумират много повече ресурси и това ще доведе след себе си много промени и проблеми. За да бъдат избегнати те ще трябва да се разчита на нови умни технологии.
Някои от инициативите прозорливо започват да се прилагат още отсега.


Умни пътища и улици. За да се осигури оптималното движение на пътния трафик ще трябва да се разчита на светофари, камери и сензори, които в реално време да анализират и адаптират пътното движение чрез ограничаване на скоростта, създаване на допълнителни ленти за движение и промяна на тяхната посока.

Умни сгради. Архитектите планират вграждането на слънчеви панели и вятърни турбини, с което целят оптимизиране на консумацията на енергия, климатизацията и осветлението. Изградените градини на покривите и зеленина по фасадите на сградите ще осигуряват изолация и приятен екстериор.

Умно осветление. Към метеорологичните условия и часовото време трябва да бъде адаптирано и уличното осветление, което ще ограничи разхода на електроенергия и в същото време ще осигури максимално добра видимост.

Умните заводи. Ще трябва да бъдат изградени такива за преработка на отпадъци. Осев това ще трябва да бъде създадена добра организация на сметосъбирането. Поставени сензори в контейнерите за отпадъци ще могат да сигнализират за количеството събран отпадък и да променят маршрута на събирането им.

Различни принципи и модели могат да бъдат приложени и в други сфери като електропреносната мрежа и водоснабдяването.
Електронни системи ще могат да отчитат в реално време какво е необходимо за нормалния и спокоен живот в града и да гарантират неговата сигурност.
За максимален ефект ще бъде нужно да станат умни и самите домове, в които хората живеят. Ограничавайки разходите за енергия, намалявайки вредните емисии, сметките – всичко тава може да направи животът на хората по-приятен и удобен.

По материали на Мартин Дешев