Да бъде удължено с 1 година Споразумението между Община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнението на проекта за основен ремонт на надлез „Катекс”, предлага Общинска администрация на местния парламент за решение на сесията на 15 април т.г.. Съгласно договореностите за сътрудничество между Община Казанлък и АПИ, всички необходими дейности по осъществяване на ремонта ще се организират съвместно и ще се финансират при участие 50% на 50% от стойността на ремонтно-възстановителните работи.

Определен бе и срок за дейностите – 1 година от датата на подписване на Споразумението за сътрудничество, което бе сключено на 15 април 2019 година.

За избор на изпълнител бе необходимо провеждането на обществена поръчка. Според докладната записка на кмета Галина Стоянова, вследствие на това и на процесуалните срокове, се оказва, че едногодишният срок е недостатъчен и е необходимо да бъде удължен. В случай, че не бъде подписан Анекс за удължаване на срока, Община Казанлък ще загуби 50% от средствата за финансиране на проекта.

Стойността на ремонтните дейности възлизат на близо 2,080 млн. лева. Съгласно техническата спецификация, са предвидени дейности по асфалтовите, бетонови и хидроизолационни пластове, ремонт на подвижни и неподвижни лагери на носещите греди, изграждане на нови тротоари, предпазни парапети, маркировки, пътни знаци и реконструкция на уличното осветление. Ремонтните работи се извършват при запазване на съществуващите параметри на съоръжението. Общата дължина на ремонтирания участък е 586 м. Само надлезът е с дължина 295 м и представлява 9-отворна герберова конструкция.