Тези, които не желаят да носят маски в клас и/или извън класните помещения, няма да бъдат допускани в училище.
Във всички училища, с настъпването на новата учебна година, се прилагат мерки за неразпространение на коронавируса. В тази връзка трябва да бъдат спазвани препоръките на Районната здравна инспекция, Министерството ва здравеопазването и МОН, за провеждането на учебен процес в условията на пандемия. Контролни органи ще следят за евентуални нарушения.
„Тестовете за коронавирус ще се поемат от държавата, когато има случай на заразен ученик“. Това заяви Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор. Ако има дете с положителен тест от клас, родителите няма да бъдат карантинирани, освен ако и тяхното дете не е коронавирус“ – уточни експертът.
Той поясни също, че за децата е по-подходящо да ползват шлемове вместо маски, защото с тях се диша по-лесно.
При поява на положителен случай, настройката е децата от съответния клас да преминат в14-дневна карантина и дистанционно обучение, след което да се върнат към присъствена форма на обучение.