Търсят се... полицаи В ОДМВР - Стара Загора е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за общо 36 (тридесет и шест) вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. ОТДЕЛ „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“, СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“

Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“

- младши автоконтрольор ІІ – І ст. - 2 (две) вакантни длъжности

2. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“
Група „Охрана на обществения ред“:
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности

3. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА, УЧАСТЪК – ЛОЗЕНЕЦ
- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности

4. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КАЗАНЛЪК

4.1. СЕКТОР „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“
Група „Охрана на обществения ред“:
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности

4.2. УЧАСТЪК – ПАВЕЛ БАНЯ
- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности

4.3. УЧАСТЪК – ГУРКОВО
- полицай - старши полицай - 6 (шест) вакантни длъжности

4.4. УЧАСТЪК – МЪГЛИЖ
- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности

5. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ЧИРПАН
ГРУПА „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности

6. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – РАДНЕВО
ГРУПА „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“
- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности

7. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ГЪЛЪБОВО
ГРУПА „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“
- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности

Кандидатите могат да получат и подадат документи всеки работен ден в 10,00 и в 14,00 часа в сградата на областната дирекция в гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16 до 13 декември 2017 г., включително. Телефони за връзка 042/665579, 042/665320 и 042/665326.