Не на концесия, а под наем ще се дават 16-те микроязовира на територията на община Казанлък, за които към момента не са сключени договори за тяхното стопанисване, поддръжка и експлоатация. Такова бе предложението на общинска администрация, което бе прието от Общинския съвет.
Според Общината, стартиралата през предходния мандат процедура по предоставянето на концесия на 6 микроязовира отнема много време и допълнителни разходи, затова е избран вариантът за отдаване под наем на тези общински обекти.


16-те микроязовира, които ще бъдат предоставени под наем за срок от 10 години, се намират в землищата на селата Шейново, Голямо Дряново, Средногорово, Енина, Копринка, Хаджи Димитрово, Ясеново и град Крън.


Годишните наеми без ДДС варират в широк диапазон – от 85 лева в местността „Студен кладенец” в землището на с. Енина (общински обект N 14, площ на микроязовира 2.419 дка) до 5200 лева за микроязовир „Синята река” в землището на село Средногорово ( общински обект N 5, площ на микроязовира 277,076 дка).