Търси се ... еколог

Общината в Казанлък търси еколог. Позицията е за старши експерт,който да е в помощ на работата на дирекция "Устройство на територията" и отдел "Екология и транспорт". Условията на които трябва да отговаряат кандидатите за нея са публикувани в сайта на Община Казанлък.

Основното изискване е за висше образование,/минимум степен Бакалавър/, професионална област: екология, опазване на околна среда, както и за една година професионален опит.
Срокът на трудовия договор е със 6 месечно изпитване.

Докуменитет на кандидатите се приемат до 17 часа на 30-ти март тази година, в сградата на Община Казанлък, бул. Розова долина 6, Информационен център, гише № 2-Деловодство.

Подборът ще се извършва по документи и интервю, с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.
ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък