Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в Стопанския факултет на Тракийски университет - Стара Загора, организират кръгла маса на тема: „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г.“

Тя е насочена към всички администрации на общини и населени места и ще се проведе дистанционно на 23 април, като на този ден те ще получат на служебните си пощи сборник с презентации от различни лектори - специалисти в областта на икономиката.

Целта е да се поставят на дневен ред въпроси от обществена значимост, свързани с местното и регионално развитие в област Стара Загора, имайки предвид усложнената ситуация заради пандемията, казва ръководителят на катедра „Регионално развитие“ проф. Юлияна Яркова. По думите й, идеята е специалистите да бъдат в подкрепа при решаването на неотложни и стратегически задачи, защото не може да има национален напредък без силно местно развитие

Преподавателите от катедрата са членове на различни експертни съвети – Регионален съвет за развитие на Югоизточен район; Областен съвет за развитие-област Стара Загора; участват в работни групи към Програмата за развитие на селските райони, извършват консултантска дейност в подкрепа на национални, регионални и местни органи за управления и др.

Администрациите от област Стара Загора ще имат възможност за обратна връзка и да получат компетентни съвети от икономически експерти за справяне със съответните проблеми и казуси, които са възникнали по време на извънредното положение.