Националният балетен конкурс за купата „Българска роза“, организиран от Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, МОН и Община Казанлък ще се проведе на 20 и 21 май, в ДК „Арсенал“.
За първия състезателен ден в тринадесетото издание на конкурса заявиха участие 25 школи /състави от 14 области на страната/, със общо 185 танца.
През втория ден възпитаници от всички професионални танцови училища в страната ще се надпреварват с общо 234 изпълнения в трите направления – на класическия, характерния и съвременен танц.
Целта на конкурса е да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им – да се занимават с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици, екранна зависимост) и агресията. Изявата има за задача да подпомогне и стимулира творческото и изпълнителското развитие на младите балетни таланти, като отчита постиженията им в класическия, характерния и модерния танц, както и тенденциите в тяхното развитие. Мероприятието е отворено за всички Детски комплекси, Центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища, Младежки и студентски домове, професионални училища, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.
Конкурсът за Купа „Българска роза” е единственият танцов конкурс в Националния календар за изяви по интереси на Министерството на образованието и науката. За шеста година, той е включен в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби, за общински и държавни училища, за 18 едногодишни стипендии в 3-та възрастова група, отпуснати от МОН. Провежда се благодарение на Община Казанлък и е част от програмата на ежегодния Празник на розата, с който се гордеем и който е посветен на маслодайната роза и тракийската култура – емблеми на нашия град!
Членовете на журито са: Антоанета Алексиева – примабалерина на Националния музикален театър „Стефан Македонски” – София и преподавател в НУТИ – София, Станко Танев – премиер солист към Държавната опера гр. Стара Загора и председателя на журито – Светлин Ивелинов – директор, хореограф и главен балетмайстор на Национален музикален театър „Стефан Македонски” гр. София. Журирането и определянето на победители се извършва по система, която включва следните четири критерия: техника на изпълнение, композиция, имидж и представяне.