Свободни места в общинската администрация За три нови позиции търси кадри общинската администрация в Казанлък. Срокът за кандидатстване изтича днес.
Общината търси да назначи главен специалист „Организатор паркинги и кратковременно паркиране“, главен експерт „Транспорт“ и електромонтьор подръжка на ел. мрежи.
Изизскване за висше образование има само за главния експерт „Транспорт“, останалите две позиции са за хора със средно образование и поне 2 години опит.
И трите позиции са със срок на изпитване 6 месеца. В 17 часа днес изтича срокът желаещите да подадат документи.
Междувременно стана известно, че е прекратен обявеният през март конкурс за директор на дирекция „Устройство на територията и транспорт“ е прекратен, поради липса на явили се кандидати.
Подробности за обявените свободни работни позиции може да сенамерят на официалния сайт на Община Казанлък.