На своето ноемврийско заседание в четвъртък (24 ноември) съветниците в Общински съвет-Казанлък ще разгледат предложението на администрацията за създаване на ново общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“. Отчитайки дългогодишните усилия на местната власт, богатото културно-историческо наследство и природните дадености в района, според вносителите, новото дружество ще спомогне за подобряването на туристическата и маркетинговата политика на Общината. Така ще се повиши интересът към региона и ще даде нов тласък на развитието на туристическия сектор в региона.

Според проекта, новото общинско предприятие ще разработва програма за развитието на туризма на територията на общината, ще се ангажира с рекламата, включително и с изработката, разпространението на рекламните материали, ще организира опознавателни турове за туристическите агенции, за да се популяризира района като атрактивна туристическа дестинация. Също така предприятието ще извършва продажбата на рекламна площ, сувенири и билети за реализирани събития.

Планира се екипът на „Казанлък Арт“ да бъде от 60 души, а с решение на Общинския съвет, той може да бъде променян. Новата структура ще бъде ангажирана и с развитието на стратегии в областта на туризма, създаването на нови възможности за организирането на фестивален, конферентен и друг вид туризъм. На съветниците ще бъде предоставен и правилник за устройството и дейността на новото предприятие, както и обектите, които ще му бъдат предоставени за стопанисване и управление.