Съветниците ще изслушват читалищата едно по едно

Да бъде индивидуално изслушан годишният отчетен доклад за 2019 година на всяко едно от читалищата в община Казанлък в две постоянни комисии на Общинския съвет, решиха съветниците. Те отложиха точката от дневния ред на сесията от 30 юли за следващо заседание. Комисиите, които ще разглеждат подробно отчетите на тези културни институти, са ПК по култура, туризъм и вероизповедания и ПК по образование, младежки дейности и спорт.

Предложението за отлагане е направено от председателя на Комисията по култура в местния парламент Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека „Искра“, позовавайки се Закона за народните читалища, чл. 26 а, където е записано, че докладите се обсъждат с участието на представители на народните читалища, вносители на тези доклади.

На територията на община Казанлък действат 23 читалища, 4 от тях са в Казанлък, две има в Бузовград и по едно читалище - в останалите населени места в общината. Най-старо е Народно читалище „Искра“ в Казанлък, създадено през 1860-а. Една година след него е читалище „Светлина“ в Шипка – 1861-ва година. Най-младото читалище в общината е „Възраждане – 2014“ в село Бузовград.

Това е единствената отложена точка в дневния ред от 31 точки на 11-ото заседание на ОбС-Казанлък. Заради удължената епидемична обстановка в България, то отново се проведе при закрити врата.