Считано от 1 януари 2021 г. книжните двулевки ще бъдат извадени от обращение и няма да бъдат платежни. Става дума за техните емисии от 1999 и 2005 г.
От началото на другата година банкнотите ще бъдат обменяни само на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничения на качеството, без такса и без краен срок на обмяна.


БНБ