От 5 януари започва кандидатстването за прием на деца в общинските детски градини и детски ясли. Системата за регистрация на заявления за електронен прием на деца ще бъде отворена до 17 януари включително, съгласно утвърдените от кмета на община Казанлък графици на дейностите за прием през 2024 г. На 19 януари ще бъдат обявени резултатите от януарското класиране.
Регистрация на заявление за кандидатстване за детска градина, за яслена група и за детска ясла може да бъде направена онлайн на следната страница https://dgkazanlak.uslugi.io/.
На същата страница може да разгледате пълните графици на дейностите през годината, правилата за прием, свободните места за всяко класиране и резултатите от класиранията.
Напомняме на родителите, че всички регистрирани заявления през 2023 г., вече не са активни, затова е необходимо да бъдат регистрирани нови заявления за приемите през настоящата календарна година!
За улеснение на родителите през 2024 г. приемите за дневните детски ясли са завишени от девет на десет през годината, като е заложен прием и през месец февруари. За детските градини, приемите остават същите, както през 2023 г. – девет пъти през годината. Сроковете за кандидатстване, съгласно утвърдените графици на дейностите, може да намерите на линковете по-долу:
За детска градина - https://dgkazanlak.uslugi.io/lv/documents/garden/kazanlak/Grafik_2024.pdf
За детска ясла - https://dgkazanlak.uslugi.io/lv/documents/jasla/kazanlak/Grafik_2024.pdf