Стартира втората фаза на имунзацията против COVID-19

На 3 февруари 2021 г. в област Стара Загора стартира 2-ра фаза за изпълнение на националния имунизационен план за борба срещу COVID-19, в която ще бъдат имунизирани желаещи от училищния персонал, потребители и персонал в социални заведения.

Днес започва имунизацията на желаещи от училищния персонал в град Стара Загора и потребители и персонал в социални институции в община Стара Загора.
Графикът за провеждането на имунизацията на желаещите се изготвя периодично, съвместно от РЗИ - Стара Загора, Регионално управление на образованието (РУО) и съответната община, след получаване на ваксината.

Информирането на училищния персонал ще се извършва от РУО, а желаещите от социалните заведения ще бъдат уведомявани от съответната община или РЗИ - Стара Загора.
Ще бъдат осигурени необходимите количества ваксини за поетапното обхващане на всички желаещи.