Старозагорският митрополит регистрира фондация на името на Св. Киприян

Фондация на името на Свети Киприян Цамблак Чудотоворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, бе регистрирана от Старозагорския митрополит Киприан. Тя ще осъществява дейност в обществена полза.

Фондацията ще се стреми към обединяване на усилията й с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на Стара Загора. Една от основните цели ще бъде и подпомагане на деца в неравностойно положение, подкрепа за изявата и дейността на талантливи деца, подпомагане на деца с изявени способности в учението и с творчески способности.

Фондацията си поставя за цел да съдейства за реализиране на образователни програми за децата като здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания и други.

Средствата, с които фондацията на митрополит Киприан ще постига своите цели, са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

Киприан, митрополит Киевски, Литовски и на цяла Русия, е признат официално през 1472 г. за светец и чудотворец. Автор на агиографски съчинения. Принадлежи към Търновската книжовна школа.Той е родом българин, вероятно от известния болярски род Цамблак. Киприан е известен църковен писател, редактор и преводач на богослужебни книги и на „Кормчията“, автор е на жития на руски светци. Пише статии по литургика, събира писмената на руски духовници и князе, води обширна кореспонденция с голяма историческа ценност.

Преписът на Лествицата на св. Йоан Синайски е направен собственоръчно от св. Киприан през пролетта на 1387 г. в Студийския манастир край Константинопол. Ръкописът съдържа 279 листа, изписани със заоблен полуустав, близък до бързописа, който е известен в науката като българско писмо. Киприановият препис на Лествицата на св. Йоан Синайски се пази в библиотеката на московската духовна академия и е дигитализиран.

Най-хубавото като литературна творба и най-ценното като исторически паметник за Киприан е надгробното слово за него, известно като „Похвално слово за митрополит Киприан“, написано от племенника му Григорий Цамблак.Той го създава през 1409 г. и го произнася на гроба на Киприан в Успенския събор в Москва вероятно по случай тригодишнината от смъртта му.