Доц. д-р Георги Мавров е тазгодишният носител на наградата „Александър Фол“, която от 2006 година насам Казанлък връчва на учени за приноса им в проучване и популяризиране на тракийското наследство. Доц. Георги Мавров е работил в екип с покойния д-р Георги Китов и този факт той подчерта по време на връчването на отличието: „Минавайки през Казанлък винаги съм се сещал за оперативките на Георги Китов. Когато някой докладваше аз направих или аз свърших, той ни поправяше – ние направихме, ние свършихме, защото сме екип.“ Носителят на наградата сравни работата по изследване на тракийската култура със загадъчна нива, в която, въпреки неимоверните усилия, „от време на време се откъсва по някое класче“. Оказва се обаче, че класчетата, откъснати от д-р Мавров в Казанлъшката долина, колкото и неговото име да се оказа не толкова познато сред гражданите на Казанлък, не са никак малко. От 1993 до 2008 г. той участва в проучването, полевата реставрация и консервация, експонирането и опазването на откритите културни ценности от тракийската епоха на територията на Долината. За обществеността стана известен фактът, че „благодарение на неговите умения, в трезора на ИМ „ Искра“ са изложени находки с важна научна и художествена стойност“.


В момента доц. д-р Георги Мавров е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в научно-изследователската лаборатория на Националния институт за паметниците на културата и в Археологическия институт при БАН и в Музея за история на София.


Наградата на името на проф. Александър Фол е учредена на 27 юли 2006 година с Решение 486 на Общински съвет – Казанлък. Съгласно това решение, наградата включва статуетка на митичния певец Орфей и парична сума в размер на хиляда лева. Отличието се връчва по време на Празниците в Долината на тракийските царе. Седем години по-късно, на 28 ноември 2013 година, е приет статут на наградата, съгласно който тя се присъжда за принос в проучването и изследването на тракийската култура в Казанлъшката долина. Паричното изражение на отличието е намалено на 500 лева. Със свое решение от тази година общинските съветници разшириха кръга на учените, които се занимават с тракология – работата им да не е свързана само с Казанлъшката долина, а с изследвания изобщо на тракийската култура в периода III хил. пр. Хр. – IV в. след Христа.


Досега носители на приза са д-р Георги Китов, който със своята експедиция ТЕМП направи епохални открития в долината, ст.н.с. Мария Чичикова, проф. Людмил Гетов, проф. Николай Овчаров, проф. Иван Маразов, Диана Димитрова, доц. Георги Нехризов, доц. д-р Камен Димитров. Наградата бе присъдена и посмъртно на Гергана Табакова – Цанова, дългогодишен уредник и директор на ИМ „Искра”.При откриването на Празниците в Долината на тракийските царе кметът Галина Стоянова подчерта работата на Община Казанлък за завършване на възстановителните работи по могилата Голямата Косматка, строителните работи по възстановяване и опазване на тракийските могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и предстоящото вписване на още 8 гробични могили в Индикативната листа на ЮНЕСКО.