Предстои да бъде създаден специален интернет сайт, на който гражданите да получават актуална информация, за да правят по-лесно съпоставка между цената и качеството на определени хранителни продукти.
Това стана ясно на инициираната от служебният премиер Гълъб Донев среща, в която участваха вицепремиерите Христо Алексиев и Атанас Пеканов, министърът на финансите Росица Велкова, министърът на земеделието Явор Гечев, както и ръководствата на Комисията за защита на потребителите, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите и Българската агенция по безопасност на храните.
Ще бъде въведен ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките от производителя до щандовете в магазина, независимо дали са магазини на големите търговски вериги или малки квартални магазини.
Установена е разлика между цените от производител, през търговеца, до щанда в магазина. И тя от 20% до 30% и повече.
„Няма да се намесваме в свободния пазар. Няма да нарушаваме създадените механизми и правила за свободна конкуренция и честни търговски практики. Точно обратното, ще покажем нелоялната търговска конкуренция, нелоялните търговски практики, така че потребителите да бъдат наясно къде се получава изкривяване в цените на най-необходимите стоки и услуги“, увери служебният министър-председател
Така щяло да се гарантира, че българският гражданин и потребител е достатъчно защитен, както и че има пълната информация за цената и качеството.