Сори, изтегли късата клечка!


Това в прав текст чул преди няколко дни лекар, преди да олекне, чисто бакалски, с четирицифрена сума за глоба, от проверяващи и загрижени представители на най- високо ниво на държавен орган.
Загрижен за закрилата на децата.
Важно уточнение обаче: на онези деца, които раждат деца.
Иначе казано- малолетни и непълнолетни родилки, чийто майки също получават пари за децата си, които раждат деца, дори и когато на практика малолетните им деца ги превърнат в баби.
По докторски казано- в изключително фертилна възраст.
И още едно уточнение: същите тези „нуждаещи се от закрила деца“ отиват с ясното съзнание на лекар, или лекари,при това с цялата си често рода, регистрират се като бъдещи мами, на които се полагат при раждане на живо дете едни държавни пари под формата на помощ, после пак им се дават пари, заради роденото дете от дете, близките на родилото дете дете получават пари за това, че все още имат дете, макар и родило то дете, макар да не е ясно какво става после с децата на родените от деца.

Щеше да е забавна тази плетеница от думи в думи, ако не беше тъжната истина за онова, което става в държавата ни: до болка позната стряскаща действителност, превърната от близо две десетилетия в ежедневие за лекари и някои служби. Засега още новинарска статистика, пъстрина от телевизора и силно смущаващ пейзаж за все по-оредяващата българска нация.

Засега.
/ Трябва ли да искам извинение от блюстители срещу дискриминационното говорене?/

Причината за тази чиновническа реплика, придружена с някакъв вид и цинична усмивка е .... нормативно предвидена:
Съгрешилият доктор, пред чийто врати ежедневно минават деца, които ще раждат деца, поради съответните техни групови порядки и обичаи, не бил „уведомил своевременно“ съответния отдел за закрила на детето затова, че в кабинета му месец преди да роди дете, се регистрирало като бременна друго дете. Поредното, което се нуждае от съответната регистрация, за да получи полагащите се държавни пари .. за бъдещото си дете. Пари, които държавата дава, като взема от други недеца, които работят, за да раждат деца и да има за децата, които раждат деца и техните родители, които са станали родители, докато са били деца, на едни други деца..

Симпатичен български кръговрат. Затриваща НИ социална и демографска скоропоговорка.
От едни никакви изтървани 30-40 години.. Чийто плодове вече капят по земята.

Която сега по вицепремиерски ще борим.

Същата тази „неуведомена своевременно“ статистика загрижените държавни органи за закрила получават ежемесечно през съответните здравни досиета и отчети, които лекарите изпращат до съответните поделения на Здравната каса, от социалните служби и през тях до отделите за закрила на детето и най- накрая от Полицията, която пък следва да дири калпазанинът, дето станал причина детото да ражда дете и т.н.

Пак симпатичен български кръговрат. Но не е скоропоговорка, а живот. Действителност.


Законова джунгла, в която правата са за едни, задълженията за други.

Докторът наистина изтеглил късата клечка, защото съответната държавна институция го посетила, след като решила да се самосезира, на база банална медийна публикация. От началото на годината, в която се споменавал общоизвестен факт: че раждането на деца от деца е с размери на национална епидемия и че в градеца К и последното, и първото бебе за новата година са родени от непълнолетни майки.т.е. деца, са родили деца.


И понеже, когато държавните органи решат да работят, някой винаги тегли късата клечка, този път го отнесъл този доктор.


В името на късата клечка държавният орган, загрижен за закрилата на децата, освен че цапардосал четирицифрено докторът, задето не уведомил своевременно отдела за закрила на детето, дето щяло да ражда по свой избор и желание дете, защото така повелява традицията на съответната група, но похвално за грижата, загриженият орган държавен си направил труда да разпрати на още 15 различни институции специални писма, в които да пита за доктора, дето не уведомил навреме отдела, който трябва да се грижи за децата, които раждат деца.

Няма лошо. Грижа за децата трябва да има. Дори и под формата на писма или на къси клечки за доктори, с четирицифрена сума.


И още повече за онези деца, които раждат деца.
Само дето не е написано как докторът ще опази децата, които са решили да раждат деца...
Или да продават деца в странство.
С разпити в ДАНС или НСлС няма да стане това .. с децата, които раждат или продават деца..
Нито с платени транспортни разходи от 43 лв. и 27 стотинки.На докторът, дето ходил да пише като ученик обяснения.

Проблемът е друг. И на друго място.

И той не се решава с кампанийни къси клечки и чиновници, които четат сайтове и се самосезират с половингодишно или пет годишно закъснение..

Нито се решава със „своевременно уведомяване“.
Нито с размърдване, симулиране на работа и създаване на работа на куп държавни структури.
Не става със щраусово поведение. Каквото в момента олицетворяващите Държавата демонстрират.
Не става и с тояги по докторите, които са полагали друга клетва, а не са държали изпити по криминалистика или наказателно право.
Не става и с линчуване по докторите, които по силата на професионален и морален ангажимент помагат буквално децата да родят здрави деца.
И е обидно малоумно същите тези доктори да ги третираме като най- големите престъпници и нарушители на права и закрила на децата, които искат да раждат и раждат деца.
И ако това е манталитет на държавната ни машина и грижа, то по дяволите на грижата, и Машината!
И на законите, разписващи тази грижа и родени от Машината.


Защото нито децата така ще спрат да раждат деца, нито хазната с пари за грижата по децата, които раждат деца, ще се напълни.

Това, което със сигурност обаче е предвидимо, е че останалите от този вид малцина мохикани в бели престилки ще теглят чертата на тази странна държава, дето раздава къси клечки на лотариен принцип.
И ползва като тояги новините за нещата от живота.
Без пудра и нормативни формуляри.

Нищо лично и несвоевременно: