След 7 годишно "потъване" в тъмнина, най- накрая евромонументът в централната част на Казанлък, в градинката на "Искра" светна. Днес, в деня на свети Мина, работници от звеното по ел. подръжка към общинската фирма "Комунално стопанство и подръжка на инфраструктурата" направиха ремонт на осветителните тела и подмениха негодните. Така след 7 години, потъване в тъмнина и забрава, макар и на центъра в Казанлък, подложен на вандалски безчинства и рушене, паметникът, издигнат в чест на приемането на България в Европейския съюз през 2007 година .. светна. Друг е въпросът, че под него липсва цяла част от мраморната настилка, тревното порстранстов отдавна не е декоративно, а грозно. Като цяло централната градска градина се нуждае от освежаване и ремонт. Не би била лоша идея, ако се поизчистят и някои обрасли клони на дървета, особено онова, което служи за градска тоалетна, при това на открито. Всички продавачи и постоянни кибици в района на улица "Искра" могат да го посочат. Знаят го и общинските работници по чистотата.

Иначе за паметливите, евромонументът, бе открит на 15 септември 2007 година в центъра на Казанлък. за прослава на европейското членство на страната ни и като финал на един продължил повече от година и много чакан ремонт на централния площад"Севтополис".Паметният знак представлява символно вплетени тракийски венец и звездите на страните – членки на ЕС.


Самата идея за Евромонумента не бе приета еднозначно. Голяма част от казанлъшките творци имаха куп естетически забележки и възражеиня по скулпторната композиция: и като място, и като изпълнение, и като вид. 65 хиляди лева струваше изграждането на монумента и прилежащата му инфраструктура, като средствата за това бяха от местния бюджет, в първия мандат на Стефан Дамянов като кмет.

Паметният знак представлява символно вплетени тракийски венец и звездите на страните-–членки на ЕС.

Лично тогавашният кметът на Общината в преряза лентата пред новата придобивка за казанлъчани и им пожела “високи цели и стремежи по пътя към ЕС”.
Идеята за изграждането на монументаб е на Общинския съвет в Казанлък, като първоначално той трябваше да бъде поставен на предгаровия площад “Европа” и открит в навечерието на Деня на Европа-9-ти май.

Поради препяствия от различно естество и заради настояванията на общинската управа монументът да се премести в централната градска част, се забави неговото откриване.


/сн. архив 2007 година/


Довършителните работи по новото съоръжение продължиха непосредствено до началото на тържествената церемония по откриването му.
Ден преди това вандали извадиха прясно поставените скамейки около монумента и изхвърлиха чували с отпадъци.

След откриването си, Евромонуменътт запази своя блясък едва няколко месеца. За по-малко от година декоративните лапми по него угаснаха и той потъна в тъмина. Така до днес.


Снимка: Иван Бонев - 20.10.2007