Ремонт на общински пътища за 300 хиляди лева предлага Общинска администрация за одобрение от местния парламент на предстоящата сесия, която ще се проведе на 30 юли. Пътните участъци, които ще бъдат ремонтирани и преасфалтирани, са с обща площ от 14 400 квадратни метра. Това са участъци от пътищата между селата Енина – Долно Изворово – Горно Изворово, с площ 4000 кв. м на стойност 80 320 лева; Ръжена – Горно Черковище - с площ 3400 кв. м на стойност 70 822 лв.; Шейново – Ясеново – 4500 кв. за 93 735 лв., и Голямо Дряново – Дунавци – 2500 кв. м за 52 075 лв.

Съгласно сключен договор между Община Казанлък и старозагорската Пътно-строителна компания „Ес Би Ес“ АД от 19 февруари 2019 година за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа през 2020 година, прогнозната количествено-стойностна сметка за тези 14 400 кв. метра общински пътища е 299 952 лева с ДДС.

Постоянните комисии в Общинския съвет – по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт; по икономика, бюджет и финанси и по селско и горско стопанство, екологичен и обществен ред, които са разгледали предложението, са го подкрепили без забележки. Точката влиза под № 2 в дневния ред на 11-ото заседание на Общинския съвет в Казанлък.