Само 55 са свободните работни места, които обяви на 12 март Бюрото по труда в Казанлък. В сравнение с март 2019 година свободните позиции за работници и специалисти са спаднали повече от 4 пъти. А през януари миналата година е отбелязан рекорден брой свободни позиции, обявени от трудовата борса в Казанлък - 440, в нейните филиали - 30, общо 470 за региона.

В най-големия портал за работа у нас, днес за района на Казанлък са обявени 6 нови работни места: те са за крупие, специалист по автоматизация, монтьор, оператор на машина с ЦПУ, сервитьор и готвач.

Продължава търсенето на медицински специалисти. Точно преди една година са били обявени свободни работни места за 8 лекари - специалисти по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност, за един специализант по неврология, за 10 медицински сестри, 3 акушерки и един лаборант. На 12 март 2020 година се търсят 6 лекари – по образна диагностика, нефрология и вътрешни болести, един лекар без специалност и специализант по анестезиология и интензивно лечение. Свободните места за медицински сестри обаче остават 10, а местата за акушерки са се увеличи с 2 и се търсят общо 5.

Новото е, че свободни позиции са обявени за магистър-фармацевт и помощник-фармацевт.

Две учителски места обяви Бюрото по труда – за помощник-директор и учител по английски език в прогимназията. Във филиалите на Бюрото се търсят още двама учители – по математика и по музика. Там свободните позиции са общо 12.

Едва 18 са свободните позиции за машиностроители, като повече от половината от тях са свързани с шивашката промишленост и производството на конци и прежди.

За хора с основно образование трудовият пазар е доста свит – само 9 са позициите, където няма изисквания за образование, 7 от тях са за работа в консервна фабрика.