Дейностите на Проекта „Бъдеще за всяко дете – плюс“ са насочени към потърпевши от ковид кризата домакинства в общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж и се изпълняват в периода от 19 април до 31 юли, 2021 г. Проектът е финансиран с 20 000 лева и има за цел да подкрепи 250 семейства и да ги запази заедно. 80 от тях са с малки деца. Те ще получат пакети с хранителни продукти, хигиенни материали, а за семействата с най-малките – пелени, адаптирано мляко, бебешки каши и пюрета.
Сдружение „Бъдеще за децата“ за втори път се обръща за подкрепа към Програма „Ирис“, с цел да бъде намален рискът от раздялата на деца и родители, от нарушаване на семейния психо-социален климат и занижаване на грижата за децата.
Тази инициатива представлява продължение на работата на специалистите от Център за социална подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и Детска къща „Сигурен старт“, които предлагат както хуманитарна, така и консултативна помощ на родителите.
Програма „Ирис“ има за цел да помогне в дейността граждански организации, читалища и инициативни групи, чиято работа е насочена към потърпевши от КОВИД-19 деца и семейства. Тя е създадена от Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи, от която се и ръководи. Основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.