Съдът отвори вратите си за информиран избор и гражданско доверие

Ученици от ПГ "Иван Хаджиенов" станаха част от поредния Ден на отворените врати в Съдебната палата на Районен съд – Казанлък, като завършек на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се провежда ежегодно по инициатива на Висшия съдебен съвет .

Пред учениците Председателят на Съда Радослава Маждракова демонстрира ачина на разпределение на делата на случаен принцип, чрез софтуера за случайно разпределение, разработен от Висшия съдебен съвет.

Зам. председателят съдия Йовка Пудова запозна учениците с работата на отделните служби в съда, като бяха посетени регистратурата, бюро съдимост и деловодствата.

Учениците участваха и в симулативен процес, като пресъздадоха съдебно производство по наказателно дело от частен характер. Под ръководството на съдия Деян Илиев присъстващите ученици участваха активно като съдебен състав и страни в процеса – подсъдим, адвокати, свидетели и вещи лица.


Адвокатът с дългогодишна адвокатска практика Александър Александров представи пред средношколците своето хоби – да изработва на макети на известни къщи, сред които. Чирпанлиевата къща в гр.Шипка, Яхната в гр. Казанлък и традиционна Созополска къща.

Младежите проявиха отговорност и желание, като успешно пресъздадоха всички етапи в съдебното производство, включително и постановяване на съдебен акт. След приключване на симулативния процес те изложиха аргументите си и и обосноваха мотивите си за вземане на конкретното решение по казуса, като доказателство за тяхната съпричастност и поетата от тях отговорност.
На финала на "съдебния ден" средношколците получиха удостоверения за участието си в образователната програма през учебната 2018/2019 г., Конституцията на Република България, брошури за структурата и управлението на съдебната власти други предметни награди..