Българите имат много високи очаквания по няколко направления: добре платена работа, достъп до ключови услуги като образование и здравеопазване, върховенството на закона. Това заяви Постоянният представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Тони Томпсън, по врема на дискусия в Стара Загора на тема: „България през 2017 година: възможностите за растеж“. По думите му, има голяма разлика по отношение производителността на труда и конкурентноспособността в глобален мащаб при новите фирми в България, създадени след 2000 година и тези от преди това.Според Тони Томпсън, е „постижимо изравняване на жизнените стандартни за това поколение българи“, с тези на страните от ЕС. Пручване на Световнта банка е установило, че ключвите области, в които може да се постигне напредък са: инвестиции, свързани с електричеството, образованието, в посока развиване на умения за модерна икономика, здравепазването, природните капитали- вода, въздух и гори, както и жилища.
Георги Янакиев, съветник по икономическо управление и Европейски семестър на Европейската комисия за България, цената за напредъка на страната ни е в стуктурните реформи, отключването на инвестициите и разумните бюджетни политики.
Проблемът с кадрите, професионалноот образование и липсата на държавно отношеине към този важен за бизнеса въпрос, бе един от най- дискутираните. Сериозният процент на младежите, които нито работят, нито учат у нас, както и 40% функционалон неграмотни ученици, излизащи от училище, са само две от големите предизвикателства в следващите години за пазара на труда, бе подчертано по време на дискусията. Всеки пети съвсем скоро на пазара на труда ще е практически без образование, според Георги Янакиев.Според него, пречки пред адаптирането на този пазар, както и структурното естество на дългосрочната безработица, намаляващата и остаряваща работна сила, слабото участие на пазара на труда и несъответствието между търсените и предлаганите умения. По данни на ЕК, 62% от общия процент на безработните в България са дългосрочно безработни и не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.
Янакиев запозна участниците в дискусията- представители на бизнеса, на работодателски организации, на НПО, местни власти в област Стара Загора. В дискусията участва и областният управител на Стара Загора Георги Ранов. Според него, „безспорен е потенциалът на област Стара Загора, която през последните 10 години е неизменно сред първите три в България по Брутен вътрешен продукт на глава от населението“.