Санират блок „Кармен” за 1.5 милиона лева


1 500 253 лева е прогнозната стойност на обявената обществена поръчка за саниране на блок „Кармен” в ромската махала в Казанлък. Срокът за подаване на документи изтече на 29 ноември и вчера бяха отворени офертите на кандидатите за изпълнение на поръчката. Процедурата по избор на изпълнител оттук-нататък ще продължи минимум един месец, докато се прегледа цялата документация на кандидатите, твърдят запознати с процеса по обществените поръчки.


Предметът на обществената поръчка, чийто възложител е Община Казанлък, е инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за сграда с административен адрес ул. „Илинден” 41-43, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Казанлък.


В блок „Кармен” ще бъдат извършени топлоизолации на външни стени, на под, на покрива на сградата, подмяна на дограма, въвеждане на мерки по осветлението. Прогнозната стойност на поръчата е 1 500 253 лева без ДДС. Разгънатата застроена площ на обекта, където ще се извършат дейностите, е 13 050 квадратни метра.


Това е втората обществена поръчка, която се обявява за блок „Кармен”. Първата е от 12 септември 2016 година, сочи справка в сайта на Община Казанлък. Тогава прогнозната стойност е била 1 540 000 лева без ДДС. С влизането в сила от 10 октомври на новите максимални референтни стойности за допустимите дейности по Националната програма за енергийна ефективност, поръчката е прекратена със заповед на кмета на общината. Новата поръчка е обявена на 31 октомври 2016 година, като прогнозната стойност е намалена с около 40 000 лева.


Към момента в община Казанлък сключените договори за безвъзмездно финансиране на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради са 19. За 16 от тези блокове е избран изпълнител по Закона за обществените поръчки, за 14 има сключени договори за строително-монтажни работи и са открити строителни площадки. По 2 позиции процедурата се обжалва. За други 2 блока върви процедура по избор на изпълнител. Приключи приемът на документи за блок „Кармен”, предстои разглеждане на офертите.