Спрямо 2014 година Община Казанлък отчита с 6 процента завишаване на приходите от местни данъци и такси . 6 млн. 265 хиляди лв. е планът на Общината за приходите от местни данъци и такси за тази година. Към 30 юни са събрани 4 млн. 120 хил. 63 лв. За същия период през предходната 2014 година са били събрани 3 млн.730 хил.975 лв. Основно преизпълнението в сравнение с 2014 година произтича от по-големия ръст на събираемост на данък „ Сгради”, данък „ Превозни средства”, такса „ Битови отпадъци” и данък „ Придобиване”. Маргарита Илиева, директор на Дирекция „ Местни данъци и такси” поясни, че се наблюдава оживление при продажбите на недвижими имоти . 334 хил.969 лв. са постъпили в общинската хазна от продажба на имоти, при 255 хил.лв. за миналата година. Висок ръст на преизпълнение има и при приходите от данък „ Превозни средства” – над 200 хил.лв. е преизпълнението в сравнение с 2014 година. Към 30 юни събраните средства са в размер на 1 млн. 30 хил.лв. при заложени 1 млн. 440 хил.лв. Илиева подчерта, че в резултат на промените в Закона за местните данъци и такси в Казанлък автоматизирано се получава информация от КАТ за придобитите моторни превозни средства и автоматизирано облагане на придобитите и отписани МПС, което завишава контрола върху облагането с данък „ Превозни средства”. В момента също се работи по въпроса за затягане на мерките за контрол при плащане на данък „ превозни средства” в пунктовете за технически преглед. Готов е програмният продукт, с който ще може да бъде извършвана автоматизирана проверка на плащането на този данък.
В сравнение с 2014 година е повишен ръстът на събираемост и при такса „ Битови отпадъци” – 1 млн. 561 хил.лв., което е в резултат на събираемостта върху физическите лица. В ревизионната си дейност акцент Общината е поставила върху проверките, извършвани на физически лица по плащането на данък „ Недвижими имоти”, такса „ Битови отпадъци” и данък „ Превозни средства”. Към момента са изготвени 317 акта за възстановяване на задължения, в които относителният дял на физическите лица е около 70 процента. Към 30 юни са предадени 118 дела на съдебни изпълнители и НАП на стойност 78 231 лв., от които са събрани 25 хил.лв. На частните съдебни изпълнители са предадени 39 дела за 12 658 лв., на държавен съдебен изпълнител – 71 дела за 64 418 лв. и в НАП 8 дела за 1177 лв.
Добрата събираемост, според Илиева се дължи и на факта, че са въведени нови форми на разплащане - дистанционно разплащане на местните данъци и такси. Работи се и по споразумение с НАП за електронно подаване на декларации по местни данъци и такси. Работим за облекчаване на данъкоплатците.
От Дирекция „ Местни данъци и такси” отдават завишаване на събираемостта и на коректността на данъкоплатците. През първите две години от мандата на сегашното ръководство на Община Казанлък са проведени доста кореспонденции с юридическите лица за плащане на данъците. „ Миналата година господин Ибушев като ръководител на най-голямата фирма на територията на общината призова колегите си и съответно те се отзоваха на неговия призив да си плащат навреме задълженията”, коментира зам.-кметът Петър Косев.