От днес до средата на месец септември предстои планов ремонт на светофарните уредби в града. Това ще бъде причината за прекъсването им за определен период от време, докато трае ремонтът и подмяна на някои светофарни устройства. Преминаването през кръстовищата по булевардите „Ал. Батенберг“ и „23-ти пехотен Шипченски полк“ трябва да се извършва с повишено внимание, при спазване на знаковата и пътна маркировка.

Ремонтната дейност включва подмяна на контролера за управление, светлинно-сигнализиращите тела и надземните кабелни линии на определени кръстовища.

За осигуряване на координиран режим „Зелена вълна“ ще се монтират синхронизиращи устройства. При извършване на настройката временно ще бъде изключена светофарната сигнализация.
Докато трае ремонтът на места ще бъде пусната предупредително жълто мигаща светлина.