Раздвижване на трудовия пазар за специалисти в машиностроенето

26 специалисти в сферата на машиностроенето се търсят на трудовия пазар в региона, сочи справката от Бюрото по труда в Казанлък към 8 февруари 2022 г. Петима леяри, петима монтажници на метални конструкции и петима формовчици със средно специално образование са свободните позиции. Търсят се още по трима машинни оператори на металообработващи машини, настройчици на машини с цифрово управление и шлосер-монтьори, както и двама заварчици. Свободни работни места има за трима кранисти, един електромонтьор, един водач на мотокар и един автомеханик.

С висше образование свободните позиции са за една медицинска сестра, един библиотекар, един техник с химическа специалност и един експерт „Труд и работна заплата“.

В строителството се търсят двама зидаромазачи, двама шпакловчици и двама строители за жилищно строителство.

Двама производители на струнни музикални инструменти, двама администратори на хотел и един рецепционист са сред новообявените свободни работни места. Странно звучат две от обявените места - за опаковчик и за продавач-консултант. Информацията за тях сочи, че се търсят по трима души за всяка една от позициите с твърде широк диапазон на образование – от начално, основно през средно до висше. Без образование се наемат работници във ферма.