Променят Наредбата за настаняване в общински  жилища в Казанлък

Прехвърлялите имоти на други лица през последните 10 години, няма да имат право да кандидатстват за настаняване в общинско жилище на територията на община Казанлък.
Това е едно от предложенията за промени в Наредбата на община Казанлък за настаняване в общински жилища.
Предложените промени и допълнения към наредбата от кмета на общината Галина Стоянова ще се дискутират на заседанието на Общинския съвет в четвъртък, 19-ти декември.
Ако съветниците с мнозинство приемат предложенията, те ще важат за всички, коити кандидатстват за настаняване в общински жилища през следващата година или чакат такова настаняване.


Друго предложение за промяна в досега действащата общинска Наредба№ 12, е въвеждането на изискване за уседналост от 5 години на територията на община Казанлък, за всички кандидатстващи за настаняване в общинско жилище.
Други новости са изискването за липса на задължения към общината и чисто съдебно минало на кандидатстващите.
Тези данни Общината ще събира по служебен път.


Сред новите предложения за промени и допълнения в Наредбата е въвеждането на категории за кандидатие, по отношение на броя членове на домакинството.
Предлага се също и максимален срок за просрочване на заплащането на месечните наеми и неплащеното на консумативите по общинското жилище- до 3 месеца. След този срок, при непокриване на задълженията, наемателите ще трябва да освобождават жилищата.
Предлага се въвеждането на изискване за подаване на ежегодни декларации за наличие на промени в декларираните обстоятелствата или липсата на такива.
Тези декларации ще се подават от началото на всяка календарна година до 31-ви март на същата. Неподаването на тези декларации всяка година ще се счита, че за съотвения наемател са отпаднали жилищните нужди и той няма да подлежи на ново картотекиране, както и няма да има право да кандидатства за настаняване в общинско жилище през следващите 3 години.
Същата санкция ще се прилага и за наемателите, за които се установи подаването на неверни данни в ежегодните декларации.


Сред предлаганите промени в Наредбата за настаняване в общински жилища е възможността за пренастаняване в друго, при промяна в броя на настанените лица в семейството.
Предлага се също и въвеждането в наредбата на нова категория общински жилища- социални жилища.
В тях нуждаещите се граждани ще се класират за настаняване по друга методика, като в нея ще се отчита и образователния ценз, /който ще носи определени точки на кандидата/, и включването им в програми за заетост и желанието им социална адаптивност, както и поемането на определени социални ангажименти като това редовно децата им да посещават училище.

За разлика от стандартните общински жилища, социалните ще се отдават под наем напълно обзаведени и оборудвани, става ясно от кметската докладна, която е на вниманието на общинските съветници.
Дали те ще приемат новите предложения на кмета или не, ще стане ясно на заседанието в четвъртък.

При последната промяна на наредбата през федвурари тази година, падна забраната небългарски граждани да кандидатстват за покупка на общински жилища, респективно и да бъдат настанявани в тях.


Последната дума по новите предложения и текстове в Наредба 12 ще има Областният упаавител, който ревизирd всичии решения на Общинския съвет по отношение на законосъобразност.
Две седмици е срокът за реакция в това отношение.