Промяна в Наредбата за подпомагане на военните предлага близките на загинали военни да получават еднократни помощи по празниците.


Промени в наредбата предвиждат военните, участвали в мисии зад граница, да бъдат подпомагани с пари, при тежко материално положение, съобщиха в новините на БНТ.

Министърът на отбраната ще утвърждава списъка налицата, имащи парво на такова подпомагане.

Предлага се еднократната помощ за лечение в чужбина на военослужащи също да се утвърждава от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Предстои предложиинята в Наредбата да се одобрят от МС.