От 31 август до 10 септември 2023 г. е въведена временна организация за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства със затваряне на пътните платна по ул. „19 февруари“ в Казанлък, в зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК мрежата както следва:
- В участъка от кръстовището с ул.„Генерал Радецки“ до кръстовището с ул. „Княз Мирски“.
Въвежда се временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. „Генерал Редецки“, ул. „Емануил Манолов“ към съществуващата улична мрежа в града.
Промените се налагат във връзка с изпълнението на проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на Казанлък.