Призовават розопроизводителите да се регистрират по електронен път

Законът за маслодайната роза предвижда създаването на публичен Национален електронен регистър. За вписване в него собствениците трябва да подадат единно заявление по образец в Общинската служба по земеделие на територията, на която извършват дейност.

Стопаните се призовават да правят текущите регистрации по електронен път.

Според законовите разпоредби, за да може един розопроизводител или розопреработвател да стартира кампанията, да купува или продава цвят, той трябва да е вписан в регистъра преди началото на кампанията. Образците на документите са утвърдени и качени в сайта на Министерството на земеделието, храните и горите. Крайният срок за подаването им е 30 април, а стартът на приемането им започна от 23 март.

До въвеждането на електронния регистър, за което има едногодишен срок след влизането в сила на Закона през януари 2020 година, общинските служби по земеделие продължават да създават и поддържат информационни бази данни, в които вписват по реда на закона съответните производители и преработватели.

Информацията от базата данни ще бъде публикувана на интернет страниците на Областните дирекции „Земеделие“ при спазване на търговската тайна и на Закона за защита на личните данни.

До 31 юни 2021 г. ще се извършва идентификация на площите, които съществуват към датата на влизането в сила на закона.

След проверките по места ще бъде изготвен констативен протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на насажденията и вида на маслодайната роза.

По инициатива на земеделското министерство бяха проведени и две информационни срещи с представители на бранша – в Казанлък на 18 февруари, и видеоконферентната връзка на 20 март с над 50 розопроизводители, преработватели и представители на общинските служби по земеделие.

При невъзможност от електронно подаване на документите или изпращане по пощата, стопаните могат да посетят общинските служби по земеделие по график и спазвайки всички противоепидемични мерки.

Източник: Аgri.bg