Министерският съвет прие и представи Националния план за ваксиниране. Това беше съобщено днес на брифинг от здравния министър проф. Ангелов.
Планът за ваксиниране е разработен в съответствие със заповедта на здравния министър, като са използвани указанията на СЗО, съобразен с особеностите на българското здравеопазване, територията и инфраструктурата на държавата.
Националният ваксинационен щаб ще бъде председателстван от проф. Красимир Гигов.
Ваксинирането ще бъде извършено в няколко фази:
В първата фаза попадат медицински персонал от лечебните заведения и от доболничната помощ, лекари по дентална медицина, фармацевти – около 244 000 лица.
Втората фаза е за преподаватели, потребители на социални услуги.
В третата фаза са включени служители, участващи в дейности по поддържане на държавата.
Четвърта фаза – възрастни на и над 65-годишна възраст и хора с хронични заболявания.
Петата фаза е за уязвими групи, заради начина им на живот.
Според Националния план за ваксинация страната ще бъде разделена на 6 региона.
Регион 1 – Видин, Монтана и Враца.
Регион 2 – Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе.
Регион 3 – Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич, Силистра.
Регион 4 – София – град, София област, Перник, Кюстендил.
Регион 5 – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково.
Регион 6 – Сливен, Ямбол, Бургас.
Планът подлежи на актуализация при евентуални промени.
Ваксинирането ще бъде доброволно след информирано съгласие.
Проф. Ангелов допълни, че за да бъде защитено обществото ваксинирането трябва да обхване 70-75% от населението на страната.


Пресцентър на МС