С гласовете на 28 съветници от 37 Бюджетът на община Казанлък за 2016 година, на първо четене бе приет Бюджетът на община Казанлък за тази година.Той е в размер на 42 млн. 865 хил. 127 лв.и бе представен от кмета на общината Галина Стоянова. Държавните приходи са 24 млн. 832 хил. 981 лв.и са увеличени с 8,32 %, в сравнение с предходната година.
Местните приходи са в рамките на 14 млн. 29 хил. 311лв. и се базират на запазване на данъчните ставки от 2012 година.

Независимо от това, че има условия, да бъде поискано от Общината повишаване на такса „ Битови отпадъци” през 2016 година, бюджетът няма да натовари допълнително казанлъчани с данъци и такси, стана ясон на сесията днес.

Бюджет 2016г. ще подпомага основно сферите образование, социални дейности, здравеопазване, култура и пътна инфраструктура, като те ще бъдат обезпечени с финансовия ресурс на приходната част на бюджета. Предвидено е завишение в социалната сфера и в сферата на здравеопазване. В бюджета остават и средствата за 50 % намаление на картите на пенсионерите. С цел запазване училищата по населените места, ще бъдат дофинансирани три училища .
Днес бе пирета и Инвестиционната програма на община Казанлък за 2016г.. Тя е в в рамките на 5 млн. 254 хил.лв. В нея са заложени обекти за строителство и улична инфраструктура, както и за проектиране.
Общината има готовност с изготвени проекти, свързани с асфалтиране на улици и ремонти на сгради, съобразно новите оперативни програми.

45 хил.лв. са заложени за изработване на проект за рекултивация на Депото за битови отпадъци. Заложено е проектиране на стадион „ Севтополис”, финансиране на прединвестиционно проучване за интегриран градски транспорт, препроектиране водопровода и канализацията на град Крън, изготвяне на конструктивно обследване и инвестиционен проект за надлеза на жп – линията в Казанлък, проектиране на междублокови пространства в кв. „ Васил Левски”, препроектиране и мерки за укрепване на старата сграда на Математическата гимназия и цялостно изграждане на Националния център за природни науки на стойност 374 хил.лв.
Средствата за асфалтиране на улици са разпределени справедливо между града и населените места.
Два ангажимента поема Бюджет 2016г. „ Състоянието на общината е стабилно и тя може да обслужва кредитите си”, каза кметът Стоянова. През 2016 година ще бъдат погасени 503 хил. 832 лв. от Инвестиционен кредит от 2012г. Общината ще започне да обслужва и втория си кредит, от 2015 година, с който покрива разходи по несъстоятелна сделка за общински терен, като през настоящата година ще бъдат погасени задължения в размер на 748 хил.лв.
Общинският съветник Николай Терзиев от групата съветници на БСП в местния парламент на Казанлък, изрази одобрението на колегите си от групата на предложения бюджет. Но той отправи и критика към някои моменти в Бюджета за 2016г., сред които увеличение на приходите на Общината от продажби, намалено финансиране на Спортния календар и на спортните клубове, на Културния календар, намаление на бюджета на Общински театър „ Любомир Кабакчиев” и др.
Разглеждането на Бюджета за 2016г. на второ четене ще бъде на 28 януари.