Община Казанлък вече има Бюджет за 2018 година.
Той бе приет на заседание на Общинския съвет, без „въздържали се“ с гласовете на 29 съветника, от общо 37.
Срещу Бюджета гласуваха 4-рима съветника от групата на БСП.
През 2018 година община Казанлък ще харчи 50 млн. 500 хиляди лева, държавен трансфер и местни приходи общо.


Два часа продължиха дебатите по второто четене на бюджета на общината. Те бяха съпроводени с реплики и дублики, иронични и на моменти обидни подмятания от място, директни обиди.
Нито едно от направените предложения на групата на БСП не получи подкрепа по време на второто четене на бюджета.
Социалистите отнесоха обвинения, че исканите от тях корекции по бюджета са свързани с увеличаване на различни такси и данъци.
Представителите на БСП контрираха с факти от Наредбата за местните данъци и такси, според които за последните 7 години тази Наредба е коригирана 16 пъти, като корекциите са в посока въвеждането на нови такси или увелечаването на старите.На финала на дебатите общинските съветници не приеха направените предложения между първото и второто четене на бюджета, нито мотивите към тях.
В резултат на което няма да бъдат отделени исканите от съветниците на БСП 40 хиляди лева в настоящия бюджет за ремонт на басейна в СОУ „Екзарх Антим Първи“.

Без подкрепа остана и искането за 3 хиляди лева за ремонт на съблекалните на стадиона в Енина, нито 2 хиляди лева за санитарен възел в помещение на втория етаж, ползвано от пенсионери в Енина.

Не събра нужните 19 гласа и предложението за нови 50 хиляди лева за ремонт на тротоари в Казанлък, по списък, предложен от Общината. Мнозинството съветници отхвърли и предложенията за отпускане на 10 хиляди лева за ремонт на Здравната служба в Черганово и 20 хиляди лева за ремонт на училището в Горно Черковище, както и 36 хиляди лева за асфалтиране на улица „Тулово в Казанлък.

Без нужната подкрепа остана предложението за отпускане на 5 хиляди лева за обследване на покрива на читалището в Хаджи Димитрова и 10 хиляди лева за довършване оградата на гробищния парк в селото, чакълирането на улица в Средногорово и изграждане на детска площадка на улица „24 август“ в Казанлък, за сумата от 30 хиляди лева.


Съветниците не приеха предложението на групата на БСП за поемането от страна на бюджета на общината таксите на децата в детските ясли. Годишната сума по това перо е 128 хиляди лева.

Без нужната подкрепа остана и предложението за увеличаване на средствата за спортните клубове с 40 хиляди лева.

Основният мотив на репликиращите за неприемането на предложенията е, че те не са конструктивни, обобщи представителят на Експерти за Казанлък и зам. председател на Общинския съвет Владимир Чучумишев. Според него, те не са фигурирали в трите различни предварителни формата на обсъждания на проекто-бюджета на общината за новата година, а са внесени в комисии преди първото четене на бюджета, без аргументи и със остойностявания между двете четения на бюджета.


В края на дебатите Бюджет 2018 на Община Казанлък бе приет във варианта, предложен от общинската администрация.
За него гласуваха всички политически групи в Съвета, без 4-римата от общо 5 съветника на БСП.
Бюджетът за настоящата година бе определен от съветниците като „реалистичен, балансиран и социален“.В хода на дебатите съветниците от БСП се разграничиха от обвиненията, че с искането си за безплатни детски ясли, водят оОщината към увеличаване на данъци и такси. Искането за тази социална мярка те мотивираха с практика в 36 български общини и анализ на приходите по някои пера в местния бюджет за изминалите 3 години. Според тях, отчетите за изпълнение на бюджета показвали, че съзнателно са залагани по-ниски приходи, водещи впоследствие до излишъци, с цел да се разпределят на финала по различни други параграфи. С този начин на бюджетиране, според социалистите съветници, се крият и съответните резерви за поемане на подобна социална мярка срещу демографската криза в страната.


По време на обсъжданията стана ясно, че със средства от новия бюджет ще бъдат изградени ново кръгово кръстовище до ромския квартал, боядисана фасадата на общинската библиотека „Искра“, ремонтиран подлеза на жп. гарата, обезопасено кръстовище до основно училище „Никола Вапцаров“.

С 15 хиляди лева ще се поощряват доброволните екопатрули от младежи, с още толкова ще бъдат подпомагани семейства без деца, по програмата „Ин витро“.