През 2020 година Общината в Казанлък ще разполага с най- голям бюджет за последните 9 години.
Сумата е и своеобразен рекорд за бюджет на общината през всичките 30 години на прехода.
Това става ясно от проведеното обществено обсъждане на проектобюджета за следващата година.
Дискусията, организирана и инициирана от общинската управа бе уважена от представители на различни политически партии и НПО-та.

С близо 4,5 милиона лева повече ще има през новата година в общинската хазна, в сравнение с бюджета през отиващата си 2019 година: от 58,6 млн. лв., новият проекто бюджет е в размер на 63 057 728 лв., ( без преходния остатък от 2019 ).
Инвестиционната програма на общината е планирана в размер на 4 060 000лв.

Акцентът в новия общински бюджет е върху социалната политика и дейности, грижата за деца и възрастни, граждани в неравностойно положение.
Близо половин милион лева са заложени за трите социални мерки, обявени от кмета Галина Стоянова по отношение на младите семейства: годишни ваучери за памперси и храна за новоредени, както и поевтиняване на храната за детската кухня.
В новия бюджет се планират повече средства за пенсионерските клубове, еднократната помощ за социално слаби, 10% е заложеното увеличение за служителите във всички общински звена.
Заложено е и 13-14% увеличение на заплатите на медицинските сестри. Повече пари се предвиждат и за Спортния календар на общината.

Сериозни суми се залагат и за продължаване обновяването на образователната инфраструктура в общината:
145 000 лева се предвиждат за реконструкция на ДГ №17 „Славейче“, Етап 2, различни дейности по облагородяване на дворното пространство на ДГ №8 „Васил Левски“ и ДГ №18 „Пчелица“.
71 хиляди лева са планирани за газификация на два от Центровете за настаняване от семеен тип.
41 хиляди лева ще се отделят за изграждането и газифицирането на единствения за Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция.
64 хиляди лева ще се заделят за външен ремонт на сградата в село Дунавци, където ще се премести Защитеното жилище за младежи с увреждания „Оптима“, което сега се помещава в село Овощник.
Планирани са и 151 хиляди лева за ремонта на сградата на ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ ЕООД.4 060 000 лева е сумата, заложена в Иинвестиционната програма на Община Казанлък през 2020 година.

Сумата не включва средствата по преходните обекти от изминалата година, за които има осигурени средства.
Това са: ремонтът на надлез „Катекс“, финансиран със средства от Правителството 1 200 000 лв. и АПИ с 1 238 000лв. Обектът ще се съфинансира и със 79 000лева от общинския бюджет.

Акценти в Инвестиционната програма са: изграждането на трети етап на водопровода в квартал „Изток“, с цялостен ремонт и изграждане на тротоари по улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ в ж.к.“Изток“. Планираната сума за това е 580 000 лева.
2 430 000лв са предвидени за асфалтиране в общината. Други 700 000лв. се предвиждат за финансиране на инфраструктурни обекти, по предложение на кметовете, в населените места от общината.

През следващата година предстои Община Казанлък да погаси и последните вноски в общ размер на 733 333 лв. за тегления кредит през 2014 година, за терена на бившата Инфекциозна болница.
Сумата е планирана като разход в бюджета на Община Казанлък.
Проектобюджетът на община Казанлък ще се разглежда в две поредни заседания през новата година. Първото ще бъде в края на януари, уточняват от Пресцентъра на Общината.