Зрелостници от 12а клас при ПМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък с класен ръководител Светла Стефанова се срещнаха с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и началникът на Кабинета на Кмета Сребра Касева.


На срещата те споделиха впечатленията си от своята екскурзия, която получиха като награда в общинския конкрус „Най- добрият клас“. Резултатите от общинската надпревара бяха обявени в навечерието на Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.
Математиците- зрелостници избраха за маршрут на спечелената си екскурзия да пътуват по дестинацията Сливен – Слънчев бряг - Несебър.Според самите тях, завоюваното отличие в изключително конкурентната надпревара сред училищата в община Казанлък е заради силно мотивираната среда за успехи и добрите преподаватели в ПМГ „Никола Обрешков“.
Още два класа от различни училища в община Казанлък спечелиха награди- екскурзии по избрани от тях дестинации в страната, в общинската надпревара. Това са 6а клас при СУ „Екзарх Антим I“, с класен ръководител Събина Ангелова, пътували до пътя на старите столици- Плиска – Варна – Балчик – Мадара – Велико Търново. За ескурзията си те разказаха в кратка презентация.
Първото място и голямата награда в общинсикя конкурс „Най- добрият клас“ спечели 3а клас при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с класен ръководител Бойка Арнаудова. Тяхната екскурзия предстои през септември.


На срещата с представители на двата „най- добри класа“ кметът Галина Стоянова им пожела да са много успешни с начинаията си в живота и да са щастливи от избраното поприще.

По случай Деня на българската просвета, култура и славянска писменост Община Казанлък за първи път през тази година обяви предизвикателството си към училищните директори и класните ръководители на учебните заведения в общината, да отличат сред своите възпитаници „Най-добрият клас“.
Общината, съвместно с Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните целят поощряване на доброто поведение и взаимоотношения в учебните класове, на съчувствието, колективния дух и усещането за екип при подрастващите.
Сред важните критерии са и стремежът към знание и осъществени от самите деца самостоятелни благородни постъпки.