Предлагат Симеон Стоилков за новия управител на „Казанлъшка Искра”


Дружеството, издаващо вестник „Искра”, е със запорирани сметки по Постановление на НАП от 28 ноември 2017 година

На редовната си сесия утре, 20 декември, общинските съветници ще вземат решение за възлагане управлението на „Казанлъшка Искра” ЕООД на Симеон Асенов Стоилков. Симеон Стоилков е бил единственият кандидат, явил се на конкурса за управител на общинското дружество, издаващо вестник „Искра”, сочи докладът, внесен от Общинска администрация в Общинския съвет като допълнителна точка в дневния ред на утрешното заседание. Средната оценка от конкурсния изпит на кандидата е 5.40. Предложението на кмета Галина Стоянова към общинските съветници е Симеон Стоилков да бъде избран за управител на дружеството, като договорът му се сключи от 11 януари 2018 година. На тази дата изтича договорът с досегашния управител Кристалина Вълчева, която подаде заявление за предсрочно прекратяване управлението на вестника, поради здравословни причини.

От доклада на кмета по тази точка става ясно още, че има Постановление за налагане на обезпечителни мерки на Националната агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис Стара Загора, с което е наложен запор върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити и други на дружеството. Ето защо в проекта за решение на общинските съветници се предлага Община Казанлък да отпусне безвъзмездно средства в размер на 7615,74 лева, в това число главница 7081,25 лева и лихва 531, 49 лева – към 28 ноември 2017 г., за покриване на сумата по наложения запор на „Казанлъшка Искра” ЕООД.

Тази точка е внесена по член 64 от Правилника на Общински съвет-Казанлък, поради необходимостта за вземане на решение до 11 януари 2018 година и поради тежкото финансово състояние на общинското дружество, издаващо 93-годишния вестник "Искра".