Предлага се промяна в разписанието на автобусите до селата

Промяна в маршрутните разписания на междуселищните автобусни линии и маршрутното разписание на градска линия № 12 в Казанлък през почивните дни се предлага на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Общинска администрация мотивира промяната в маршрутните разписания до населените места в общината с цел постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване в града и на територията на община Казанлък, за по-добър обхват, достъпност и скорост на обслужване.

Общинската транспортна схема е приета от местния парламент през 2000 година и не е променяна с изключение на добавяне на спирки и незначителни промени в маршрутите, се казва в докладната записка на администрацията. Променените икономически условия и демографски характеристики обаче се отразяват върху пътникопотока и след анализ на придвижването на хората до работните места и учебните заведения и обратно до домовете им, от Общината са направили изводи, че голяма част от населението използва лините си автомобили, увеличен е таксиметровият превоз, както и специализираният превоз на предприятията. Незначителен е пътникопотокът в непиковите часове от денонощието, част от маршрутите по автобусните линии се припокриват.

Проектите на новите маршрутни разписания на междуселищните автобусни линии са съгласувани с кметовете на населените места, които от своя страна са имали грижата да запознаят и консултират промените със заинтересованите граждани и организации, сформирана е комисия от специалисти, която е изготвила съответните протоколи.

Промените предстои да бъдат гласувани на сесията на 29 ноември 2018 година. Предложенията са били подкрепени от двете постоянни комисии в местния парламент, които са разгледали точката от дневния ред - Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и Комисията по икономика, бюджет и финанси.