Преброяване 2021 – набират се преброители

От днес, 15 септември, се набират кандидати за преброители и контрольори за предстоящото преброяване през януари и февруари 2021 г. на населението и жилищния фонд.
До 30 октомври кандидатите трябва да подават заявления по образец в общините, в които желаят да бъдат наети.
Във връзка с предстоящото преброяване се очаква да бъдат наети 6 000 контрольори и 23 000 преброители, които ще преминат специално обучение и ще подпишат декларации за опазване тайната на статистическата информация. За целта най-подходящи са хора със завършено средно образование, икономисти, финансисти, хора с технически познания, заети в социалните дейности, администрацията, студенти и с комуникативни качества. Заетостта им ще бъде в часовете от 8.00 ч. до 20.00 часа, включително и уикендите. Ще притежават служебни карти, издадени от НСИ, с коти ще се легитимират.
Преброителните участъци ще включват 200-250 души и около 80 жилища.
Дейността на контрольора ще бъде свързана с координиране работата на няколко преброителя.
Заплащането ще бъде индивидуално, според преброените лица, жилища и сгради.


НСИ