Повече пари за здравеопазване в Бюджет 2016 на община Каазнлък

Разкриването на фонд за подпомагане на лекари стажанти в болницата в Казанлък предвижда Бюджетът за 2016г. Фондът е на стойност 30 хил. лв. и се въвежда за първа година. Д-р Стефка Димитрова, общински съветник от ГЕРБ, по чието предложение се предвижда разкриване на фонда, изнесе своите аргументи в полза на предложението. В МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски” работят 67 лекари, 170 медицински сестри и 87 санитарки. Болницата обслужва 110 хиляди жители от общините Казанлък, Павел Баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. 12 хиляди пациенти годишно преминават през здравното заведение. 5 % от лекарите са на възраст до 40 години, 48% - до 46 години и 21 % са в пенсионна възраст - над 60 години. „ Намалението на персонала в отделенията се дължи на ниското заплащане”, поясни д-р Димитрова. 770 лв. е средната заплата в болницата в Казанлък, при 875 лв. за страната. Младите лекари започват със заплата от 550 лв. В най-добрия случай завеждащите на отделения в Казанлък получават заплащане от 864 лв. Всичко това доведе до напускане на много лекари”, каза д-р Димитрова. През 2015 година четирима кардиолози са напуснали казанлъшката болница, отделението е останало с един кардиолог, което застрашава съществуването на отделението. Липсват невролози,а има специалности, в които изцяло липсват лекари – нефролози, пулмолози, което доведе до закриване на Пулмологичен сектор, което от своя страна доведе до невъзможност в Казанлък да бъдат лекувани пневмонии. В момента в болницата в Казанлък работят четирима специализанти, които са обвързани с десетгодишен договор след вземане на специализация да останат на работа. „ Нашата цел е по някакъв начин да стимулираме тези колеги. Те не получават заплата, докато специализират, а в същото време трябва да внасят 184 лв. месечна такса в заведението, в което се обучават”, поясни д-р Стефка Димитрова.
Бюджетът за 2016г. предвижда и увеличение на Фонд „ Ин витро” от 7 хил.лв. досега на 10 хил.лв., предвид на това, че практиката показва голяма нужда за семействата и ефективно потребление на средствата. Социалният фонд,който е в рамките на 10 хил.лв. ще продължи да осигурява и през 2016г. защита от по 400 лв. за хора, които имат нужда от лечение.